THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 1 4 7 0 7 7
Hôm nay: 1.888
Hôm qua: 9.776
Tuần này: 36.680
Tháng này: 197.449
Tổng cộng: 6.147.077
Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 1) 02/01/2017

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 2) 02/01/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016 04/05/2016

Trong tháng qua, UBND quận tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố kỳ họp thứ 15 (Khóa VIII) về nhiệm vụ năm 2016, Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 04/0...

Tình hình trước và trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016 (đến ngày 13 tháng 02 năm 2016) 15/02/2016

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Hải Châu báo cáo tình hình trước Tết Bính Thân - 2016. Nhìn chung, tình hình đón Tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn quận đang được ...

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016(Phần II) 19/01/2016

Năm 2016 là đầu tiên toàn đảng, toàn dân trong quận nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 04/01/2016 về phương hướng, nhiệm v...

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016(phần I) 19/01/2016

Bước vào năm 2015, kinh tế xã hội của quận Hải Châu diễn ra trong bối cảnh Nhà nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để ổn định vĩ mô, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy n...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 29/10/2015 02/11/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 24/09/2015 29/09/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n...

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 (phần II) 21/09/2015

9 tháng qua, kinh tế - xã hội của quận diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến về tiền tệ trên thế giới phức tạp,... đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây ...

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 (phần I) 21/09/2015

         9 tháng qua, kinh tế - xã hội của quận diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến về tiền tệ trên thế giới phức tạp,... đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doan...

 

Quản lý video Quản lý video