THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 5 8 9 4 1
Hôm nay: 3.924
Hôm qua: 16.655
Tuần này: 20.579
Tháng này: 430.546
Tổng cộng: 7.058.941
Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 24/09/2015 29/09/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n...

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 (phần II) 21/09/2015

9 tháng qua, kinh tế - xã hội của quận diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến về tiền tệ trên thế giới phức tạp,... đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây ...

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 (phần I) 21/09/2015

         9 tháng qua, kinh tế - xã hội của quận diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến về tiền tệ trên thế giới phức tạp,... đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doan...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 10/09/2015 21/09/2015

      Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 04/09/2015

Trong tháng 8, kinh tế xã hội của quận tiếp tục có khởi sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi; đời sống của nhân dân vẫn ổn định, giá cả tiếp tục được kiềm chế; an ninh chính trị, trật tự an to...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 20/08/2015 27/08/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 07/08/2015 12/08/2015

         Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 22/07/2015

Thời tiết từ đầu tháng 6 đến nay xảy ra nắng nóng kéo dài nên lượng khách du lịch tăng cao đã làm sức mua trên thị trường tăng mạnh, giá cả hàng lương thực, thực phẩm và dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi,...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 09/07/2015 17/07/2015

       Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nư...

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(phần 2) 29/06/2015

Phần 2: Một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm. Đánh giá đúng thực trạng tình hình trong 6 tháng qua, UBND quận Hải Châu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu còn lại trong 6 tháng cuối năm 201...

 

Quản lý video Quản lý video