Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 3 0 1 7 4 3
Today: 2.908
Yesterday: 8.872
This week: 0
This month: 191.669
Total: 10.301.743