Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 2 1 5 2 2 1
Today: 4.628
Yesterday: 3.421
This week: 4.628
This month: 219.234
Total: 6.215.221