Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

7 1 1 2 8 7 5
Today: 5.589
Yesterday: 16.195
This week: 36.437
This month: 298.034
Total: 7.112.875