Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 2 9 5 1 9
Today: 2.657
Yesterday: 18.954
This week: 58.472
This month: 288.143
Total: 3.029.519

Không có dữ liệu ...