Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 8 4 2 1 4
Today: 881
Yesterday: 19.847
This week: 90.356
This month: 319.242
Total: 4.884.214
 

Quản lý video Quản lý video