Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 1 4 7 1 2 3
Today: 1.934
Yesterday: 9.776
This week: 36.726
This month: 197.495
Total: 6.147.123
 

Quản lý video Quản lý video