Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 6 5 2 9 1 6
Today: 5.630
Yesterday: 16.195
This week: 36.478
This month: 298.075
Total: 2.652.916
 

Quản lý video Quản lý video