Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 7 5 5 3 4 7
Today: 4.754
Yesterday: 3.421
This week: 4.754
This month: 219.360
Total: 1.755.347
 

Quản lý video Quản lý video