Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 2 5 6 2 2 2
Today: 2.554
Yesterday: 9.555
This week: 55.699
This month: 152.851
Total: 2.256.222
 

Quản lý video Quản lý video