Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 3 2 1 1 8
Today: 2.155
Yesterday: 16.013
This week: 49.849
This month: 182.044
Total: 5.832.118