Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 4 9 8 1 9 6
Today: 1.048
Yesterday: 22.382
This week: 0
This month: 291.679
Total: 6.498.196