Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 0 5 5 9 0
Today: 9.814
Yesterday: 11.049
This week: 9.814
This month: 418.505
Total: 3.705.590