Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 9 7 0 5 2
Today: 13.719
Yesterday: 19.847
This week: 103.194
This month: 332.080
Total: 4.897.052