Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 4 8 8 5 9
Today: 10.497
Yesterday: 15.721
This week: 10.497
This month: 420.464
Total: 7.048.859
 

Quản lý video Quản lý video