Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 5 9 3 5 0
Today: 4.333
Yesterday: 16.655
This week: 20.988
This month: 430.955
Total: 7.059.350
 

Quản lý video Quản lý video