Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 1 1 1 3 4
Today: 9.321
Yesterday: 18.436
This week: 27.757
This month: 369.758
Total: 3.111.134