Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 0 1 3 4 2
Today: 17.965
Yesterday: 18.467
This week: 17.965
This month: 359.966
Total: 3.101.342
 

Quản lý video Quản lý video