Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 0 1 6 5 4
Today: 18.277
Yesterday: 18.467
This week: 18.277
This month: 360.278
Total: 3.101.654
 

Quản lý video Quản lý video