Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 4 8 9 0 8
Today: 10.546
Yesterday: 15.721
This week: 10.546
This month: 420.513
Total: 7.048.908
 

Quản lý video Quản lý video