Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 1 1 0 7 7
Today: 9.264
Yesterday: 18.436
This week: 27.700
This month: 369.701
Total: 3.111.077