Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

9 3 5 7 2 9 1
Today: 13.958
Yesterday: 19.847
This week: 103.433
This month: 332.319
Total: 9.357.291