Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 2 5 1 2 3
Today: 19.373
Yesterday: 22.417
This week: 0
This month: 360.151
Total: 4.925.123
 

Quản lý video Quản lý video