Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 8 4 4 8 7
Today: 17.269
Yesterday: 16.439
This week: 99.944
This month: 397.402
Total: 3.684.487
 

Quản lý video Quản lý video