Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 1 3 1 4 2
Today: 6.752
Yesterday: 5.558
This week: 30.873
This month: 163.068
Total: 5.813.142
 

Quản lý video Quản lý video