Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 2 5 6 1 9 5
Today: 2.527
Yesterday: 9.555
This week: 55.672
This month: 152.824
Total: 2.256.195
 

Quản lý video Quản lý video