Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 5 9 3 4 9
Today: 4.332
Yesterday: 16.655
This week: 20.987
This month: 430.954
Total: 7.059.349
 

Quản lý video Quản lý video