THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 9 3 7 2 4
Hôm nay: 10.391
Hôm qua: 19.847
Tuần này: 99.866
Tháng này: 328.752
Tổng cộng: 4.893.724
Đoàn kiểm tra đánh giá xếp hạng công tác CCHC, VTLT và ứng dụng CNTT làm việc tại UBND quận Hải Châu 29/02/2016

Thực hiện Thông báo số 333/TB-SNV ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố về việc kiểm tra, thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứn...

Hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2013-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 trê... 26/02/2016

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013-2015 của quận Hải Châu, sáng ngày 26 tháng 02 năm 2016, UBND quận đã tổ chức Hội nghị 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 18/02/2016

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, Phòng Nội vụ- Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT quận cần tiếp tục đề xuất những giải pháp đổi mới

UBND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2015, Phong trào toàn dân BVANTQ và phát động thi đua năm 2016 28/01/2016

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường tầng 2, Trung tâm hành chính quận, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, phong trào toàn...

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHXHm BHYT, BHTN và tập huấn giao dịch điện tử 25/01/2016

Ngày 19/01/2016, BHXH quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản liên quan.

Tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai luật hộ tịch 18/01/2016

  Ngày 13/01/2016, tại Trung tâm hành chính quận Hải Châu, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai...

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại UBND quận Hải Châu năm 2015 13/01/2016

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2015 của UBND quận Hải Châu về triển khai công tác đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ củ...

UBND quận Hải Châu ban hành kế hoạch công tác CCHC năm 2016 13/01/2016

Ngày 13/01/2016, UBND quận Hải Châu đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn quận.

UBND quận Hải Châu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2015 02/12/2015

Ngày 04/3/2015, UBND quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy.

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông ti... 12/11/2015

Ngày 06 tháng 11 năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2014.

 

Quản lý video Quản lý video