THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 3 2 0 2 2
Hôm nay: 4.258
Hôm qua: 22.014
Tuần này: 4.258
Tháng này: 367.050
Tổng cộng: 4.932.022
Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xử lý các hộ dân sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh 06/06/2017

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp xử lý các hộ dân sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh, phường Hòa Cường Bắc.

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp rà soát công tác triển khai lắp đặt và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh. 05/06/2017

Ngày 01 tháng 6 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác triển khai lắp đặt và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn quận.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 5/2017 30/05/2017

Ngày 23/5/2017, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ tháng 5/2017 với các Phòng Ngành quận, UBND và Công an 13 phường, có sự tham dự của đại diện UBMTTQVN,Văn phòng Quận ủy, các Hội-...

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh-Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 4/2017 17/04/2017

Thực hiện quy chế làm việc, ngày 13/4/2017 UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 4/2017.

Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2017 13/01/2017

Ngày 09/1/2017, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp triển khai công tác thống kê năm 2017. đồng chí Lê Anh- Chủ tịch UBND quận đã kết luận một số vấn đề.

Công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2016 27/03/2016

  Năm 2016, thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND quận Hải Châu về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở các ...

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 26/01/2016

Trong năm 2016, nền kinh tế của cả nước nói chung và địa phương đã có những bước chuyển biến tích cực, các đơn vị, địa phương tiếp tục các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh ...

Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về triển khai chính phủ điện tử tại quận Hải Châu 20/01/2016

         Ngày 06/01/2016, UBND quận tổ chức buổi làm việc với các đơn vị về công tác triển khai chính quyền điện tử tại quận Hải Châu. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tình hình triển khai, ý kiến phát...

tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) 03/09/2015

Thực hiện Công văn số 6728/UBND-NCPC ngày 25/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Chủ tịch UBND quận có ý kiến như sau: 1. Thủ...

kế hoạch Triển khai phần mềm Quản lý nhân hộ khẩu và quản lý tuyển sinh 01/03/2015

Để tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2014 - 2015, UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch 31/KH-UBND ngày 27/2/2015 v/v triển khai phần mềm Quả...

 

Quản lý video Quản lý video