THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 4 6 8 4 7
Hôm nay: 8.012
Hôm qua: 8.872
Tuần này: 0
Tháng này: 196.773
Tổng cộng: 5.846.847
Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về triển khai chính phủ điện tử tại quận Hải Châu 20/01/2016

         Ngày 06/01/2016, UBND quận tổ chức buổi làm việc với các đơn vị về công tác triển khai chính quyền điện tử tại quận Hải Châu. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tình hình triển khai, ý kiến phát...

tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) 03/09/2015

Thực hiện Công văn số 6728/UBND-NCPC ngày 25/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Chủ tịch UBND quận có ý kiến như sau: 1. Thủ...

kế hoạch Triển khai phần mềm Quản lý nhân hộ khẩu và quản lý tuyển sinh 01/03/2015

Để tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2014 - 2015, UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch 31/KH-UBND ngày 27/2/2015 v/v triển khai phần mềm Quả...

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 06/02/2015

        Thực hiện Công văn số 9057/UBND-KTTH ngày 09/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn, ngày 4/2/2015 UBND quận...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 1/2015 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 05/02/2015

     Ngày 28/01/2015, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp giao ban tháng 01/2015 với các phòng ngành liên quan và UBND 13 phường. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các phòng ngành chức năng, Hội-Đoàn ...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 12 năm 2014 29/12/2014

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 15/12/2014 UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 12/2014. Tham dự buổi họp có sự tham dự của các đ/c Ủy viên UBND quận, Trưởng phòng Tài chính và Kế h...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 11 năm 2014 29/12/2014

Tại phiên họp, sau khi đ/c Chánh Văn phòng UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch quận báo cáo tóm tắt Tờ tr...

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp triển khai công tác ứng dụng CNTT 2014-2015 và công tác ứng ... 11/11/2014

  Ngày 6/11/2014, UBND quận tổ chức buổi làm việc với các đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo công tác ứng dụng CNTT trong thời gian...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 10 năm 2014 08/11/2014

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 07/11/2014, UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 10/2014. Tham dự buổi họp có sự tham dự của các đ/c Ủy viên UBND quận, Trưởng phòng Tài chính và Kế ...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 8 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 30/08/2014

     Ngày 26/8/2014, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp giao ban tháng 8/2014 với các phòng ngành liên quan và UBND 13 phường. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các phòng ngành chức năng, Hội-Đoàn th...

 

Quản lý video Quản lý video