THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 9 3 7 4 6
Hôm nay: 10.413
Hôm qua: 19.847
Tuần này: 99.888
Tháng này: 328.774
Tổng cộng: 4.893.746
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 06/02/2015

        Thực hiện Công văn số 9057/UBND-KTTH ngày 09/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn, ngày 4/2/2015 UBND quận...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 1/2015 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 05/02/2015

     Ngày 28/01/2015, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp giao ban tháng 01/2015 với các phòng ngành liên quan và UBND 13 phường. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các phòng ngành chức năng, Hội-Đoàn ...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 12 năm 2014 29/12/2014

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 15/12/2014 UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 12/2014. Tham dự buổi họp có sự tham dự của các đ/c Ủy viên UBND quận, Trưởng phòng Tài chính và Kế h...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 11 năm 2014 29/12/2014

Tại phiên họp, sau khi đ/c Chánh Văn phòng UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch quận báo cáo tóm tắt Tờ tr...

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp triển khai công tác ứng dụng CNTT 2014-2015 và công tác ứng ... 11/11/2014

  Ngày 6/11/2014, UBND quận tổ chức buổi làm việc với các đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo công tác ứng dụng CNTT trong thời gian...

Nội dung phiên họp Ủy viên UBND quận tháng 10 năm 2014 08/11/2014

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 07/11/2014, UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 10/2014. Tham dự buổi họp có sự tham dự của các đ/c Ủy viên UBND quận, Trưởng phòng Tài chính và Kế ...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 8 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 30/08/2014

     Ngày 26/8/2014, UBND quận Hải Châu tổ chức cuộc họp giao ban tháng 8/2014 với các phòng ngành liên quan và UBND 13 phường. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các phòng ngành chức năng, Hội-Đoàn th...

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy Hả... 29/08/2014

Ngày 14/8/2014, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy Hải Châu về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủ...

Kết luận của thường trực Quận ủy tại Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/QU và triển khai... 27/08/2014

Ngày 22/8/2014, Thường trực Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tộ...

Quận Hải Châu triển khai kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy về”Đảm bảo trật tự đô t... 24/08/2014

      Thực hiện kết luận số 362-KL/QU ngày 17/6/2014 của ban chấp hành Đảng bộ quận về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy về”Đảm bảo trật tự đô ...

 

Quản lý video Quản lý video