THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 4 6 8 6 5
Hôm nay: 8.030
Hôm qua: 8.872
Tuần này: 0
Tháng này: 196.791
Tổng cộng: 5.846.865
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy Hả... 29/08/2014

Ngày 14/8/2014, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy Hải Châu về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủ...

Kết luận của thường trực Quận ủy tại Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/QU và triển khai... 27/08/2014

Ngày 22/8/2014, Thường trực Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tộ...

Quận Hải Châu triển khai kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy về”Đảm bảo trật tự đô t... 24/08/2014

      Thực hiện kết luận số 362-KL/QU ngày 17/6/2014 của ban chấp hành Đảng bộ quận về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy về”Đảm bảo trật tự đô ...

Triển khai thực hiện nghị định số 208/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công ... 20/07/2014

     Ngày 15/7/2014 UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch 94/KH-UBND triển khai thực hiện nghị định 208/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống ng...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 6 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 12/07/2014

          Ngày 9/7/2014 văn phòng UBND quận đã có thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh-Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp giao ban tháng 6, đồng chí đã kết luận và chỉ đạo một số nghiệ...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 5 của đ/c Bùi Văn Dũng 10/06/2014

          Ngày 6/6/2014 văn phòng UBND quận đã có thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Dũng-Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp giao ban tháng 5, đồng chí đã kết luận và chỉ đạo mộ...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 3 của đ/c Bùi Văn Dũng 05/04/2014

     Ngày 2/4/2014 Văn phòng đã có thông báo ý kiến kết luận của đ/c Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2014. qua đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thán...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 2 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 16/03/2014

     Ngày 11/3/2014 Văn phòng đã có thông báo ý kiến kết luận của đ/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2014. qua đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.      C...

Về việc triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 25/02/2014

     UBND quận đã ban hành công văn số 153/UBND-NV ngày 19/2/2014 về việc triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Qua đó Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưở...

Ý kiến kết luận tại buổi hội ý các đ/c Lãnh đạo quận. 18/02/2014

       Ngày 14/02/2014 Văn phòng có thông báo ý kiến kết luận tại buổi hội ý các đ/c Lãnh đạo UBND quận. Giao phòng Nội vụ cử cán bộ thi đua thường xuyên kiểm tra các đội viên Quy tắc thực hiện nhiệm...

 

Quản lý video Quản lý video