THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 8 9 8 6 8
Hôm nay: 5.141
Hôm qua: 17.509
Tuần này: 0
Tháng này: 402.783
Tổng cộng: 3.689.868
Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 3 của đ/c Bùi Văn Dũng 05/04/2014

     Ngày 2/4/2014 Văn phòng đã có thông báo ý kiến kết luận của đ/c Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2014. qua đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thán...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 2 của đ/c Lê Anh, chủ tịch UBND quận. 16/03/2014

     Ngày 11/3/2014 Văn phòng đã có thông báo ý kiến kết luận của đ/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2014. qua đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.      C...

Về việc triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 25/02/2014

     UBND quận đã ban hành công văn số 153/UBND-NV ngày 19/2/2014 về việc triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Qua đó Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưở...

Ý kiến kết luận tại buổi hội ý các đ/c Lãnh đạo quận. 18/02/2014

       Ngày 14/02/2014 Văn phòng có thông báo ý kiến kết luận tại buổi hội ý các đ/c Lãnh đạo UBND quận. Giao phòng Nội vụ cử cán bộ thi đua thường xuyên kiểm tra các đội viên Quy tắc thực hiện nhiệm...

Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 1 của đ/c Lê Anh 28/01/2014

       Ngày 23/1/2014 Văn phòng đã có thông báo ý kiến kết luận của đ/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban tháng 1 năm 2014. qua đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1.     ...

Về việc tổ chức tết Giáp Ngọ năm 2014 10/01/2014

     Ngày 3 tháng 1 năm 2014 , UBND quận đã có văn bản số 6/UBND-VP chỉ đạo về việc tổ chức tết Giáp Ngọ năm 2014. Qua đó yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định nghỉ tết của nhà nước, đảm b...

đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 với UBND thành phố 03/12/2013

Ngày 25/11/2013, UBND quận đã có văn bản đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 với UBND thành phố Ba nhiệm vụ quận Hải Châu đăng ký gồm: 1. Nhiệm vụ thứ nhất: triển khai có kết quả việc phát triển cá...

Tăng cường quản lý sử dụng pháo 22/11/2013

     Ngày 18/11/2013, UBND quận ban hành văn bản số 1344/UBND-VP về tăng cường quản lý sử dụng pháo. UBND quận giao các phòng ngành quận, UBND 13 phường và đề nghị Ủy ban mặt trận, đoàn thể quận tiếp...

Khảo sát điều kiện xây dựng ”cổng trường bình yên” 22/11/2013

Ngày 11/11/2013, UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch số 104/KH-UBND về khảo sát điều kiện xây dựng ”cổng trường bình yên”. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông cục bộ ...

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận 18/11/2013

Ngày 11/11/2013, UBND quận ban hành văn bản số 1319/UBND-QLĐT về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận. Chủ tịch UBND quận giao Chủ tịch UBND 13 phường khẩn trương xâ...

 

Quản lý video Quản lý video