Kết quả điểm thi tuyển công chức các phường thuộc UBND quận hải Châu 12/09/2017

Thông báo về việc tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 (đợt 1) 21/08/2017

Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố 21/08/2017

Thông báo về việc Treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) 21/08/2017

Thực hiện Thông báo số 112/TB-UBND ngày 11/8/2017 của UBND thành phố về việc Treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -...

Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 17/08/2017

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các phường thuộc UBND quận Hải Châu năm 2017 09/08/2017

Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 04/08/2017

Thông báo về việc mất giấy tờ 31/07/2017

Thông báo về công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 19/07/2017

Thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố 13/07/2017