Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cánh hành chính năm 2017 16/10/2017

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Hải Châu, UBND quận tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 09...

Quyết định 5202/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng 22/09/2017

Một số điểm mới về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 15/09/2017

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30...

Đăng ký tài khoản công dân điện tử để sử dụng dịch vụ công từ Chính quyền điện tử 13/09/2017

Nhằm hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản một cách nhanh chóng để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng (gọi tắt là Hệ thống eGov), Sở Thông tin và...

Tập huấn thu thập và xử lý thông tin thị trường lao động trên địa bàn quận Hải Châu năm 2017 17/07/2017

Trong 02 ngày 14-15/7/2017, UBND quận Hải Châu tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp thu thập và xử lý thông tin thị trường lao động (phần cung lao động) trên địa bàn quận Hải Châu năm 2017.

Công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Thanh tra quận Hải Châu về thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại phường Thạch... 22/04/2017

Ngày 17/4/2017, tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra...

Hoạt động công tác Thanh tra quận. 30/03/2017

Thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2017 về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính...

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Thanh tra nhân dân. 30/03/2017

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại Hội trường UBND...

Hòa Cường Nam: Tổ chức tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 18/03/2017

Chiều ngày 14/3/2017, tại Hội trường UBND phường Hòa Cường Nam, UBND phường đã tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao động về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO...

Công bố quyết định Thanh tra 10/03/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 06 tháng 3 năm 2017 Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 27/02/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý...