THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 3 1 9 7 6
Hôm nay: 4.212
Hôm qua: 22.014
Tuần này: 4.212
Tháng này: 367.004
Tổng cộng: 4.931.976
Công tác thanh tra tháng 02 năm 2016 18/02/2016

Công tác thanh tra tháng 02 năm 2016 Tình hình công tác tiếp dân

Công tác thanh tra tháng 01 năm 2016 28/01/2016

Tình hình công tác tiếp dân Trong tháng 01/2016 các cơ quan hành chính trực thuộc quận đã tiếp 23 lượt công dân

Công tác Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 25/06/2013

Công tác thanh tra: Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 được Chủ tịch UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

 

Quản lý video Quản lý video