Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 2 9 4 6 5
Today: 2.603
Yesterday: 18.954
This week: 58.418
This month: 288.089
Total: 3.029.465

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm