Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 3 4 2 3 1 8
Today: 2.114
Yesterday: 7.051
This week: 50.240
This month: 549.518
Total: 4.342.318

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm