Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 8 4 4 0 3
Today: 17.185
Yesterday: 16.439
This week: 99.860
This month: 397.318
Total: 3.684.403