Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 2 1 5 2 2 9
Today: 4.636
Yesterday: 3.421
This week: 4.636
This month: 219.242
Total: 6.215.229