Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 2 9 5 1 2
Today: 2.650
Yesterday: 18.954
This week: 58.465
This month: 288.136
Total: 3.029.512

Không có dữ liệu ...