Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 2 3 9 3 1
Today: 9.248
Yesterday: 16.720
This week: 39.388
This month: 336.846
Total: 3.623.931
 

Quản lý video Quản lý video