Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 7 5 5 2 9 9
Today: 4.706
Yesterday: 3.421
This week: 4.706
This month: 219.312
Total: 1.755.299
 

Quản lý video Quản lý video