Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 2 5 6 2 3 1
Today: 2.563
Yesterday: 9.555
This week: 55.708
This month: 152.860
Total: 2.256.231
 

Quản lý video Quản lý video