Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 3 2 1 1 0
Today: 2.147
Yesterday: 16.013
This week: 49.841
This month: 182.036
Total: 5.832.110