Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 4 9 8 3 8 4
Today: 1.236
Yesterday: 22.382
This week: 0
This month: 291.867
Total: 6.498.384