Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 2 9 6 0 8
Today: 2.746
Yesterday: 18.954
This week: 58.561
This month: 288.232
Total: 3.029.608