Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 1 3 1 6 5
Today: 6.775
Yesterday: 5.558
This week: 30.896
This month: 163.091
Total: 5.813.165
 

Quản lý video Quản lý video