Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 0 5 6 9 5
Today: 9.919
Yesterday: 11.049
This week: 9.919
This month: 418.610
Total: 3.705.695

Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

(Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2017)

Lãnh đạo HĐND-UBND

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ Hai  25/9

S

- A.Anh

 

8h00 Hội ý TT QU

76 QT

a.Dũng-CVP

A.Dũng, A.Sơn:10h00 Hội ý LĐ UBND quận

p.a.Sơn-PCT

a.Dũng-CVP

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

 

8h00 Đại biểu HĐND thành phố TXCT

p.Tiếp dân

 

C

- A.Anh

14h00 Họp Đảng ủy Quân sự quận

CQQS quận

Theo GM

- A.Tân,

C.Lệ:L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng

L/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

15h00 Họp bàn triển khai phát quà Trung thu

p.PCT

p.LĐ-TBXH c.bị, TT VHTT, Đoàn CQCQ, Tr. THCS Tây Sơn, UB p.HCB, c.Huyền, c.Na

Thứ Ba 26/9

S

- A.Anh

8h00-9h00: Báo cáo tại lớp Bồi dưỡng công tác Tổ trưởng TDP năm 2017 (Lớp thứ 2)

HT A-76 QT

Theo GM

9h00 - 10h00 Họp chuẩn bị Chương trình Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2017

PH tầng 1

BCH Hội DN, Đại diện Chi hội 13 phường, Văn phòng HĐND & UBND quận; p.KTc.bị

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng

L/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

L/v tại CQ

 

 

C

- A.Anh,

A.Dũng: 14h00 Họp thông qua trả lời ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5

PHg3

Theo GM, a.P.Dũng c.bị GM+ND

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

15h30 Họp BTV LĐLĐ quận Hải Châu T. 9/2017

27 Yên Bái

Theo GM

Thứ Tư 27/9

S

- A.Anh

8h00-9h00: Báo cáo tại lớp Bồi dưỡng công tác Tổ trưởng TDP năm 2017 (Lớp thứ 3)

HT A-76 QT

Theo GM

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng

8h00 Đi kiểm tra TTĐT và VSMT

Hiện trường

p.QLĐT, TNMT, Đội KTQT, VP (a.Hưng)

- A.Sơn

8h00 L/v với Trưởng phòng: Kinh tế, Y tế, LĐ-TBXH về một số nhiệm vụ liên quan đến ASXH và ATTP

p.PCT

c.Huyền, c.Na, c.Uyên

C

- A.Anh

14h00 Họp các hộ dân Dự án Thành Điện Hải

PH tầng 1

p.TNMT c.bị ND+GM, a.Thân

- A.Tân

L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng,

C.Lệ:Tiếp dân (Thanh tra, TN-MT, QLĐT, KTQT)

p.Tiếp dân

Nội chính

- A.Sơn

L/v tại CQ

 

 

 

14h00 Họp về các vấn đề về thu chi NSNN và công tác điều hành và quản lý ngân sách

PHg3

p.TC-KH c.bị

 

 

 

 

 

Thứ Năm 28/9

S

- A.Anh

8h00 Tiếp dân dự án chợ Cồn

PHg3

p.TN-MT c.bị ND+GM, a.Thân

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng

L/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

L/v tại CQ

 

 

C

- A.Anh

14h00 L/v với Sở Nội vụ về Chính quyền điện tử và sắp xếp Đội Quy tắc Quận, Phường

PHg3

p.NV c.bị ND+GM

- A.Tân,

C.Lệ: L/v tại CQ

 

 

- A.Dũng

L/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

14h00 Giao ban khối VHXH và triển khai hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017

PH tầng 1

UBMT quận, p.VHTT c.nị ND bình xét các danh hiệu, c.Huyền, c.Uyên; c.Na-làm GM

Thứ Sáu 29/9

S

- A.Anh,

A.Tân, A.Dũng, C.Lệ, A.Sơn: 8h00 Dự HN sơ kết công tác quí 3

76 QT

Theo GM, Trưởng các phòng ngành

 

8h00 Tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng (cả ngày)

HTUB

p.TC-KH c.bị, theo GM

C

- A.Anh,

A.Tân, A.Dũng, C.Lệ, A.Sơn: 14h00 Giao ban UBND quận

PH tầng 1

Theo GM, a.Phận

 

 

 

 

Thứ Bảy 30/9

S

-A.Anh,

A.Dũng: 8h00 Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ: Thông qua Đề cương sơ bộ 2 Đề án ứng dụng KHCN đợt 2 và Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Xây dựng thư viện điện tử ngành GD&ĐT quận Hải Châu” của Phòng GD&ĐT

PHg3

Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục - Đào Tạo, P: GD-ĐT, TC-KH, Chi cục Thuế quận, p.KT c.bị

-A.Dũng

7h30 Chỉ đạo toàn thể CBCC đi kiểm tra TTĐT và VSMT

 Hiện trường

p.NV điểm danh

 

8h00 Tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng (cả ngày)

HT UB

p.TC-KH c.bị, Theo GM

C

 

 

 

 

Chủ nhật 01/10

S

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

more