Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 1 8 8 6 1
Today: 10.953
Yesterday: 20.554
This week: 47.814
This month: 277.485
Total: 3.018.861