Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 6 0 0 9 5
Today: 2.947
Yesterday: 22.382
This week: 0
This month: 293.578
Total: 10.960.095