Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 0 5 9 7 6
Today: 10.200
Yesterday: 11.049
This week: 10.200
This month: 418.891
Total: 3.705.976
 

Quản lý video Quản lý video