Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 2 5 6 1 7 6
Today: 2.508
Yesterday: 9.555
This week: 55.653
This month: 152.805
Total: 2.256.176
 

Quản lý video Quản lý video