Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 4 8 8 7 8
Today: 10.516
Yesterday: 15.721
This week: 10.516
This month: 420.483
Total: 7.048.878
 

Quản lý video Quản lý video