Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 4 8 8 6 0
Today: 10.498
Yesterday: 15.721
This week: 10.498
This month: 420.465
Total: 7.048.860
 

Quản lý video Quản lý video