Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Tọa đàm “Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”. 28/07/2017 Sáng ngày 27/7/2017, UBND quận Hải Châu, VCCI Chi nhánh Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu... Xem thêm Công bố kết luận thanh tra 06/07/2017 Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. 01/04/2017
 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

9 4 0 5 4 2 6
Today: 1.402
Yesterday: 16.260
This week: 17.662
This month: 380.454
Total: 9.405.426