Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 3 8 7 1 6 4
Today: 8.989
Yesterday: 11.656
This week: 8.989
This month: 594.364
Total: 4.387.164

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm