Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 4 0 5 5 6
Today: 12.792
Yesterday: 22.014
This week: 12.792
This month: 375.584
Total: 4.940.556

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm