Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 4 0 3 6 5
Today: 6.246
Yesterday: 19.436
This week: 55.822
This month: 353.280
Total: 3.640.365

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm