Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 7 0 8 8 3
Today: 3.665
Yesterday: 16.439
This week: 86.340
This month: 383.798
Total: 3.670.883

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm