Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 1 3 2 0 1
Today: 6.811
Yesterday: 5.558
This week: 30.932
This month: 163.127
Total: 5.813.201

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm