Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 9 8 9 8 0
Today: 8.906
Yesterday: 10.297
This week: 56.594
This month: 149.352
Total: 6.098.980

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm