Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 1 6 1 0 3 1
Today: 6.528
Yesterday: 9.314
This week: 50.634
This month: 211.403
Total: 6.161.031
Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh-Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 11/2017 (mở rộng) 24/11/2017

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 24/11/2017 UBND quận tổ chức họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng 11/2017 (mở rộng).

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp phát động đợt cao điểm thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” và vệ sinh môi trường p... 09/10/2017

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp phát động đợt cao điểm thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận phục vụ Tuần ...

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chỉ tịch UBND quận tại cuộc họp quán triệt các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố và cô... 26/09/2017

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp quán triệt các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND thành phố và công tác đảm bảo...

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “Kiệt, hẻm Văn minh - Xanh” và “Góc xan... 25/09/2017

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “Kiệt, hẻm Văn minh - Xanh” và “Góc xanh thanh niên” trên địa bàn quận.

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của công dân về quán Sky Pub 214 Bạch Đằng 25/09/2017

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, đồng chí Lê Anh-Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp để giải quyết kiến nghị của công dân phản ánh quán Sky Pub 214 Bạch Đằng mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống hộ dâ...

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xử lý các khu đất sau khi di dời mồ mả còn vướng mắc trên địa bàn quận 21/07/2017

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp xử lý các khu đất sau khi di dời mồ mả còn vướng mắc trên địa bàn quận. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu ...

Kết luận của đồng chí Lê Anh – Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Khu di tích Thành Điện Hải, phường Thạch Thang 14/07/2017

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận-Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng và tái định cư đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự á...

Kết luận của đồng chí Lê Anh – Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Khu di tích Thành Điện Hải, phường Thạch Thang. 03/07/2017

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp kiếm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án Khu di tích Thành Điện Hải. Sau khi nghe báo cáo ti...

Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 26/06/2017

Kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, PCT UBND quận tại buổi làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, các phòng, ngành liên quan thuộc... 23/06/2017

Ngày 21/6/2017, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, PCT UBND quận tại buổi làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, các phòng, ngành liên quan thuộc quận về việc chuẩn bị triển khai các hoạt động...

 

Quản lý video Quản lý video