Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 0 1 3 9 7
Today: 18.020
Yesterday: 18.467
This week: 18.020
This month: 360.021
Total: 3.101.397

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm