Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 0 5 7 9 3
Today: 10.017
Yesterday: 11.049
This week: 10.017
This month: 418.708
Total: 3.705.793

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm