Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 9 7 1 6 0
Today: 13.827
Yesterday: 19.847
This week: 103.302
This month: 332.188
Total: 4.897.160

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm