Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 6 7 7 0 3
Today: 12.686
Yesterday: 16.655
This week: 29.341
This month: 439.308
Total: 7.067.703

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm